Skip to content.

Cerere evaluare psihosomatica

Nr……………………../…………………..

CERERE

Subsemnatul ……………………………………… în calitate de părinte/tutore legal al copilului ………………………………, născut la data de □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa), cu domiciliul în (strada, nr., bl., sector) ……………………………………………………………………………
solicit, în conformitate cu art. 5/art. 6 din OMECTS 3064/2012,  evaluarea psihologică a acestuia în vederea înscrierii în anul şcolar 2012-2013 în:

  • clasa pregătitoare
  • clasa I

Mentionez că:

  • în anul şcolar 2011-2012, fiul/fiica ………………………………. este înscris(ă) şi frecventează grupa……………………………..din cadrul Grădiniţei de copii cu nr…………………………..
  • în anul şcolar 2011-2012, fiul/fiica nu frecventează grădinţa;
  • copilul domiciliaza în str. ………………………………………….. , sector ……. din  circumscripţia Şcolii  cu clasele I-VIII nr. ………………………………., sector…….

 

Data:                                                               Semnătura părintelui/ tutorelui legal

………………………..                                                               ………………………..

Comentarii

  1. Marin Andreea a spus: 03.28.13

    Cum se procedeaza, se printeaza cererea tip si venim cu ea la centrele de evaluare psihosomatica sau o completam online, desi acum nu se poate ?

Adauga un comentariu